Cabina Pintura Embarcacions

Fruit de la constant innovació en nous productes INGETECNIA ha desenvolupat el disseny d’un hivernacle per a aplicacions en marines i drassanes, així neix la nova gamma MARINE EQUIPMENT.

MARINE EQUIPMENT és la nova gamma d’estructures lleugeres per a emmagatzematge d’embarcacions i / o manteniment, així com per a cabines de pintura. Consta d’una estructura desmuntable, totalment cargolada i sense soldadures. És de fàcil instal·lació, l’obra civil necessària és mínima i el seu tipus d’estructura modular la fan molt versàtil per a les dimensions de tot tipus d’embarcacions.

Tots els perfils utilitzats són galvanitzats en calent, de manera que s’obté una protecció òptima davant de la corrosió al salitre. La galvanització en calent és pel sistema discontinu d’immersió en basses de Cinc fos entre 445 i 465ºC aconseguint un gruix de capa entre 50 i 60 micres.