Obra Civil

Dipòsit Formigó Armat per a recollida d’aigua de pluja

Diposit

INGETECNIA ha realitzat el projecte d’un dipòsit de formigó armat per a recollida d’aigües pluvials i la posterior reutilització com a aigua de rec per al viver. El dipòsit té una capacitat total d’emmagatzematge d’aigua de 1.450 m3 i té una superfície de 580 m2.

Captació d’Aigües Pluvials

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El projecte ha consistit en realitzar un nou sistema de recollida d’aigües pluvials per tal de garantir la seguretat de les persones i els bens d’un nucli urbà davant el risc de possibles avingudes d’aigua.  El sistema de recollida d’aigües pluvials s’ha dimensionat segons les característiques del medi considerant una conca de 27 ha de