Eficiència energètica

AUDITORIA I MILLORA D’INSTAL·LACIONS

ee1

L’auditoria energètica és un procés sistemàtic en el que s’estudia de forma global els requeriments energètics d’una industria o edifici i s’identifiquen, avaluen i ordenen les diferents alternatives per l’estalvi en el consum d’energia, el cost i la rendibilitat, ajudant alhora de prendre decisions. Després d’una auditoria podem aconseguir estalvis de l’ordre d’un 15-25% del cost d’energia en