Peritatges Judicials

Perito-Judicial

Estem acreditats pel Col·legi d’Enginyers  Industrials de Catalunya com a Perits Judicials. El  àmbit d’actuació és:

- Hivernacles.

- Instal·lacions Fotovoltaiques.

- Incendis.

- Valoracions actius.

- Embarcacions.