Consultoria

consultoria1

Ingetecnia ofereix serveis integrals d’assessoria i consultoria, utilitzant el coneixement i experiència adquirida tant en clients del sector públic com del privat, així com en projectes d’innovació i recerca . Facilitem als nostres clients suport estratègic per a una correcta presa de decisions en les seves operacions.

SERVEIS:

  • Simulacions termodinàques. Arquitectura bioclimàtica.
  • Qualificació i certificació energètica d’edificis.
  • Auditòries energètiques. Estalvi i eficiencia energética.
  • Estudis de plantes de cogeneració.
  • Consultoria Mediambiental.
  • Estudis d’Energies renovables.
  • Anàlisis de viabilitat tècnica i econòmica de projectes.
  • Assessorament en tràmits administratius i relació amb l’administració.
  • Gestió d’ajuts.
  • Càlcul d’estructures.