Certificació Eficiència Energètica. Obra Nova.

    La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE. Pel que fa a la certificació energètica, aquesta Directiva es transposa parcialment a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Així és obligatori posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat d’Eficiència Energètica.
    En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assigna a cada edifici una Classe Energètica d’eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys eficients. INGETECNIA és especialista en la realització d’aquests certificats, tanmateix gestionem les sol•licituds per obtenir ajudes a fons perdut que concedeix l’ Institut Català de l’Energia als edificis més eficients.