Certificació Eficiència Energètica. Edificis Existents

Què és una certificació energètica?

La certificació energètica és un procediment d’estudi dels sistemes energètics i la demanda energètica d’un edifici, el que permet establir una qualificació energètica de l’edifici.
Cada habitatge tindrà una etiqueta similar a les que ja s’utilitzen en els electrodomèstics i que indica lo eficient que és pel que fa al consum d’energia, actualment aquesta etiqueta ja s’utilitza per les cases de nova construcció i classifica cada immoble amb un codi de color segons una escala que va de la categoria “a” (la més eficient) a la “g” (la menys eficient)

A qui va dirigida una certificació energètica d’edificis existents?

A tots els propietaris que desitgin vendre o llogar el seu habitatge a partir del 1/01/13 hauran de tenir disponible per al comprador i / o llogater el certificat energètic edifici existent.

Només queden exclosos els edificis i monuments protegits, els utilitzats com a llocs de culte o els edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per temps inferior a quatre mesos a l’any.

¡Fes clik aquí per veure el  RD!

Com es realitza una certificació energètica?

Els nostres tècnics recullen la informació de l’edifici certificat. Posteriorment s’introdueix en un programa informàtic, que analitza la demanda energètica de l’edifici i la compara amb la normativa vigent, obtenint així la qualificació energètica.

Es lliura el corresponent document acreditatiu de compliment. Aquest document ha d’anar inclòs en el projecte d’edificació o reforma de l’edifici.

Sol · liciti la seva certificació energètica.

Tu nombre (required)

Tu Email (required)

Tu Móvil (required)

Dirección Edificio (required)

Uso Edificio (Residencial/Comercial/Administrativo/Sanitario/Escolar)

Superficie Edificio (Opcional)

Ajunta Planos (Opcional)

Your Message (Opcional)