Magatzem

Ingetecnia és especialista en realitzar projectes d’hivernacles per a magatzems. Es tracta d’estructures metàl·liques galvanitzades en calent, fabricades en taller i totalment desmuntables, sent el sistema de muntatge a base de cargols sense soldadures. Aquestes estructures poden ser calculades segons el Codi Tècnic de la Edificació (CTE).

La tipologia de les naus pot ser tipus “punt rodó” o “capella”. La llum de les naus per a punt rodó o capella és de 8m / 9m / 10m i 9,60m / 12,8m / 15m respectivament. L’alçada sota canal (punt més baix) pot anar dels 3 als 6m.  El material de tancament pot ser mitjançant xapes pre-lacades, panells sandwich o bé placa rígida de PVC.

Es poden incorporar portes de tipus correderes estàndard, així com també portes de grans dimensions tipus basculants.