Enginyeria de projectes

ing_proyectos1

La nostra manera de treballar, és el rigor en la realització dels projectes des de la primera a l’última fase. La nostra experiència ens avala, i juntament amb l’experiència dels nostres clients realitzem projectes a mida adequats a cada necessitat.

SERVEIS:

 • Estudis preliminars i layouts.
 • Projectes executius d’obra civil.
 • Projectes executius d’instal·lacions i legalització.
 • Instal·lacions Mecàniques

  • Climatització, calefacció i ventilació.
  • Sanejament i tractaments necessaris abans de l’abocament.
  • Instal·lacions extinció d’incendis.

  Instal·lacions Elèctriques

  • Instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, subministra de socors.
  • Il·luminació.
  • Parallamps i xarxa de terres.
  • Seguretat.
  • Instal·lacions de detecció d’incendis.
  • Instal·lacions de comunicacions.
  • Aparells elevadors.
 • Llicències ambientals i d’activitats.
 • Energies renovables
  • Instal·lacions fotovoltaiques.
  • Instal·lacions Solars Tèrmiques.
  • Instal·lacions de  biomassa.