Captació d’Aigües Pluvials

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El projecte ha consistit en realitzar un nou sistema de recollida d’aigües pluvials per tal de garantir la seguretat de les persones i els bens d’un nucli urbà davant el risc de possibles avingudes d’aigua.

 El sistema de recollida d’aigües pluvials s’ha dimensionat segons les característiques del medi considerant una conca de 27 ha de superfície i calculat per un període de retorn de 25 anys.

S’han projectat dues canonades de polietilè corrugat, una de diàmetre exterior 1000mm i una altre canonada de diàmetre exterior 800mm amb una longitud de 350 m c/u. El projecte també ha inclòs el disseny i construcció de la captació d’aigües amunt.