PROJECTE INTEGRACIÓ D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN COBERTA D’HIVERNACLE

er2

Ingetecnia ha dissenyat, juntament amb una empresa constructora d’hivernacles  i el Departament d’Enginyeria de la Universitat de Roma “Tor Vergata“, un hivernacle per tal d’integrar plaques fotovoltaiques a la seva coberta.

El principal avantatge és aconseguir la producció agrícola del cultiu simultàniament amb la producció d’energia elèctrica obtinguda amb les plaques fotovoltaiques situades al sostre de l’estructura.

Aquest disseny ha tingut molta acceptació  en el mercat italià, havent-ne construït fins el moment una superfície total aproximada de 100.000m2.